Facebook Zalo Youtube Linkedin
Chế phẩm thảo dược tổng hợpAQUA OMNICIDEKhoáng tạt cao cấpRa mắt sản phẩm mới Yucca VTB ZUCCA - QUILA YUCCA - TF ZUCCA - ECO ZUCCABanner VTBHuongveoVinhthinhbiostadt20 năm tiếp nối thành công20 nam Environ-ACGiống tôm thẻ chân trắng VTBHSản phẩm Nông NghiệpWokozim đã được sử dụng trên 40 loại cây trồng và hơn 20 quốc gia trên thế giớiLiên doanh giữa Vinhthinh & tập đoàn Biostadt -Ấn ĐộVinhthinh BiostadtVTBH 3
Trang chủ Trang chủTin tứcMÔ HÌNH ƯƠNG VÈO MẬT ĐỘ CAO VÀ NUÔI 03 GIAI ĐOẠN CỦA VINHTHINH BIOSTADTClip Mô hình ương vèo mật độ cao và nuôi tôm 3 giai đoạn Vinhthinh Biostadt tại các tỉnh đến ngày 27/10/2021

Clip Mô hình ương vèo mật độ cao và nuôi tôm 3 giai đoạn Vinhthinh Biostadt tại các tỉnh đến ngày 27/10/2021

 


Tôm giai đoan 2, DOC 40, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn Vinhthinh Biostadt, tôm giống Vinhthinh Biostadt tại Kiên Giang cập nhật ngày 27/10/2021.Tôm giai đoạn 2, DOC 30, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn Vinhthinh Biostadt, tôm giống Vinhthinh Biostadt tại Sóc Trăng cập nhật 26/10/2021Tôm ương hệ thống bể tròn khung sắt 100 khối, mô hình nuôi 3 giai đoạn trên ao bạt, chuyển giao khách hàng tại Vĩnh Châu - Sóc Trăng cập nhật 21/10/2021Tôm ương 15 ngày, mô hình nuôi 3 giai đoạn trên ao bạt farm khách hàng tại Trà Vinh cập nhật ngày 19/10/2021.Tôm ương 14 ngày, mô hình nuôi 3 giai đoạn, farm khách hàng tại Sóc Trăng cập nhật ngày 18/10/2021.Tôm nuôi giai đoạn 2, ngày nuôi 31, ao bạt trung gian mô hình nuôi 3 giai đoạn, tại khu vực Kiên Giang cập nhật ngày 13/10/2021Sang tôm giai đoạn 2 ao bạt trung gian ra ao đất bạt bờ nuôi giai đoạn 3, mô hình nuôi 3 giai đoạn tại Ba Tri Bến Tre cập nhật 12/10/2012Sang tôm giai đoạn 2 ao bạt qua nuôi giai đoạn 3 ao bạt, mô hình nuôi 3 giai đoạn ao bạt tại Sóc Trăng, cập nhật ngày 11/10/2021Mô hình bể ương chuẩn bị sẵn sàng trước khi thả tôm giống vào ương tại Sóc Trăng và tôm giống Vinhthinh Biostadt sau khi thả ương 3 ngày tại Bến Tre cập nhật ngày 08/10/2021.Tôm nuôi giai đoạn 2, ngày nuôi 38, mô hình nuôi 3 giai đoạn ương vèo mật độ cao quy trình Vinhthinh Biostadt khu vực Sóc Trăng cập nhật 01/10/2021,Tôm ương giai đoạn 1, Ương vèo mật độ cao quy trình Vinhthinh Biostadt cập nhật ngày 29/09/2021.Tôm thả ương giai đoạn 1, giống VTBH, mô hình ương vèo mật độ cao tại Bạc Liêu cập nhật ngày 27/09/2021Tôm nuôi giai đoạn 2 ao bạt trung gian, mô hình nuôi tại Trung và Nam Mỹ, Cách Vinhthinh Biosatdt đang thực hiện, cập nhật ngày 24/09/2021Tôm nuôi giai đoạn 2, ao bạt trung gian, ngày nuôi 37(29 ngày ương), giải pháp nuôi 3 giai đoạn Vinhthinh Biostadt cập nhật ngày 23/09/2021Sang tôm giai đoạn 1, ngày ương thứ 34 ra ao bạt trung gian nuôi giai đoạn 2 khu vực Sóc trăng cập nhật ngày 22/09/2021Tôm ương giai đoạn 1,  ngày ương 15, ương vèo mật độ cao mô hình nuôi 3 giai đoạn cập nhật ngày 21/09/2021.

**

Tôm nuôi giai đoạn 2, ngày nuôi 25, trên ao bạt trung gian, khu vực Bến Tre cập nhật ngày 20/09/2021.Tôm ương vèo mật độ cao giai đoạn 1, ngày ương 33, Mô hình nuôi 3 giai đoạn Vinhthinh Biostadt tại Sóc Trăng cập nhật ngày 17/09/2021.Sang tôm từ bể ương DOC 29 qua ao bạt trung gian, mật độ 412 con/m2 - mô hình ương vèo mật độ cao và nuôi 03 giai đoạn ao bạt Vinhthinh Biostadt cập nhật ngày 13/09/2021
.


Chọn Tôm giống tốt và thả ương đạt tỷ lệ sống cao, ương vèo mật độ cao cập nhật ngày 08/09/2021Tôm ương 22 ngày mô hình nuôi 3 giai đoạn, theo quy trình Vinhthinh khu vực Sóc Trăng cập nhật ngày 07/09/2021Tôm ương tại Ba Tri, Bến Tre - Ương vèo mật độ cao, mô hình nuôi 3 giai đoạn cập nhật ngày 06/09/2021Tôm ương mật độ cao, mô hình nuôi 03 giai đoạn, Farm khách hàng khu vực Vĩnh Châu - Sóc  Trăng cập nhật ngày 02/09/2021.Hệ thống bể ương vèo mật độ cao và nuôi 03 giai đoạn của khách hàng Vinhthinh Biostadt cập nhật ngày 01/09/2021.Tôm  ương DOC 6 ngày, giống VTBH, mô hình nuôi 3 giai đoạn ao bạt trung gian khu vực Bến Tre cập nhật ngày 31/08/2021.Quá trình lắp đặt hệ thống Oxy cho bể ương hình tròn 500m3 cập nhật ngày 27/08/2021.Tôm nuôi giai đoạn 3, 91 ngày, giống VTBH, mô hinh nuôi 3 giai đoạn ao bạt 100% khu vực Vĩnh Hải - Sóc Trăng cập nhật ngày 27/08/2021Sang tôm giai đoạn 2 ra ao đất nuôi giai đoan 3, giống VTBH, mô hình nuôi 3 giai đoạn Vinhthinh Biostadt khu vực Sóc Trăng cập nhật ngày 25/08/2021Tôm nuôi 59 ngày , giống VTBH, mô hình nuôi 3 giai đoạn, khu vực Bến Tre cập nhật ngày 23/08/2021Tôm ương DOC 3 ngày, giống VTBH , mô hình nuôi 3 giai đoạn khu vực Bến Tre cập nhật ngày 22/08/2021Sang Tôm giai 2, DOC 43 ngày ra ao đất nuôi giai đoạn 3, giống VTBH, khu vực Sóc Trăng cập nhật ngày 20/08/2021Tôm nuôi 41 ngày, ao bạt giống VTBH, Farm khách hàng khu vực Bến Tre cập nhật ngày 19/08/2021.Tôm sau ương 26 ngày, nuôi ao bạt, giống VTBH , Farm anh Tâm ở Kiên Giang cập nhật ngày 17/08/2021Tôm nuôi 64 ngày về size 80con/kg, giống VTBH, Farm anh Thuận khu vực Sóc Trăng cập nhật ngày 16/08/2021Sang tôm giai đoạn 1 ra ao đất nuôi giai đoạn 2, DOC 27 ngày, giống VTBH, khu vực Bến Tre cập nhật 13/08/2021
Tôm nuôi DOC 51 ( 24 ngày ương) ao bạt , giống VTBH khu vựcTrà Vinh cập nhật ngày 12/08/2021Tôm nuôi 77 ngày, size 65 con/kg giống VTBH, khu vực Vĩnh Hải Sóc Trăng cập nhật ngày 11/08/2021Tôm nuôi giai đoạn 3 , DOC 72 ngày, size 61 con/kg Farm anh Thuận khu vực Sóc Trăng cập nhật ngày 10/08/2021


Tôm sau ương DOC 20 ngày, sang ra ao bạt 1.200m2, mật độ 200con/m2 khu vực Cà Mau cập nhật ngày 09/08/2021Sang tôm giai đoạn 2, DOC 72 ngày, qua nuôi giai đoạn 3, giống VTBH, khu vực Vĩnh Hải - Sóc Trăng cập nhật ngày 06/08/2021Tôm Sau ương Doc 31 ngày, bể 700m2, mật độ 840con/m2, giống VTBH, Farm chú Tân khu vực Bến Tre cập nhật ngày 04/08/2021Sang Tôm  DOC 42 ngày ra ao đất 1.700m2 nuôi giai đoạn 3, mật độ 211con/m2, giống VTBH khu vực Bến Tre cập nhật ngày 03/08/2021

 Thu hoạch tôm thành công Farm Anh Sáng với giống Vinhthinh Biostadt, nuôi 85 ngày về size 38 con/kg khu vực Cà Mau cập nhật ngày 02/08/2021Tôm sau ương, Doc 32 ngày, giống VTBH, Farm chú Tân khu vực Bến Tre cập nhật ngày 30/07/2021.Tôm nuôi 26 ngày, giống VTBH, mật độ 840con/m2, mô hình nuôi 3 giai đoạn ao đất, farm chú hai Thi khu vực Bến Tre cập nhật ngày 29/07/2021.Sang tôm giai đoạn 1 ra ao bạt nuôi giai đoạn 2 tỷ lệ sống 90%, giống VTBH, Farm anh Thuận khu vực Sóc Trăng cập nhật ngày 28/07/2021
Tôm nuôi giai đoạn 2 ao bạt trung gian, Doc 37 ngày( ương 24 ngày) , giống VTBH, khu vực Trà Vinh cập nhật ngày 27/07/2021.

Sang tôm giai đoạn 2 ao bạt trung gian qua giai đoạn 3 nuôi ao đất, tỷ lệ sống 97%, giống VTBH,  khu vực Ba Tri - Bến Tre cập nhật ngày 26/07/2021.
Tôm giai đoạn 2 ao bạt trung gian, chuyển sang nuôi ao đất giai đoạn 3, giống VTBH, khu vực Bến Tre cập nhật ngày 23/07/2021
Sang tôm ương qua giai đoạn 2 ,ao bạt , Farm chú Phát khu vực Ba Tri cập nhật ngày 22/07/2021.
Tôm ương DOC 31 ngày, chuyển sang nuôi  ao bạt che lưới lan, Farm anh Cuộc khu vực Trà Vinh cập nhât ngày 21/07/2021.
Tôm ương giai đoạn 1, giống Vinhthinh Biostadt, Doc 16 ngày, Farm khách hàng khu vực Ba Tri Bến Tre cập nhật ngày 19/07/2021Sang tôm Farm anh Cuộc, Doc 24 ngày, giống Vinhthinh Biostadt, Khu vực Trà Vinh cập nhật ngày 16/07/2021.Tôm nuôi giai đoạn 3, ao đất bạt bờ, Doc 62 ngày, giống Vinhthinh Biostadt, Farm chú Hai Thi Khu vực Ba Tri Bến Tre cập nhật ngày 13/07/2021Tôm nuôi giai đoạn 1, Doc 21 ngày, ao bạt bờ, giống Vinhthinh Biostadt, Farm chú Tân khu vực Thạnh Phú Bến Tre cập nhật ngày 12/07/2021Tôm nuôi giai đoạn 3, ao đất bạt bờ, giống Vinhthinh Biostadt Farm khách hàng khu vực Bến Tre cập nhật ngày 11/07/2021.Tôm nuôi giai đoạn 2, Ao bạt đáy thả giống Vinhthinh Biostadt Farm anh Trung khu vực Ba Tri - Bến Tre cập nhật ngày 09/07/2021

Thu hoạch tôm Farm khách hàng ở Vĩnh Châu Sóc Trăng sau 92 ngày về size 35 con tổng lượng thu 10.5 tấn nuôi theo quy trình Vinhthinh Biostadt  cập nhật 07/07/2021Tôm nuôi giai đoạn 3, Doc 105 ngày (18 ngày ương) về size 32 con Farm khách hàng khu vực Ba Tri cập nhật ngày 06/07/2021.Thu hoạch tôm sau 104 ngày nuôi, về size 26 con/kg , thả giống và nuôi theo quy trình Vinhthinh Biostadt Farm anh Minh khu vực Bến Tre cập nhật ngày 04/07/2021.Mô hình tôm nuôi 3 giai đoạn quy trình Vinhthinh Biostadt, ao bạt - Tôm đang nuôi giai đoạn 2  khu vực Cà Mau cập nhật ngày 30/06/2021. Tôm ương giai đoạn 1 - Mô hình ương 2 giai đoạn chuyển giao khách hàng khu vực Hòn Đất - Kiên Giang cập nhật ngày 29/06/2021.
 Tôm nuôi giai đoạn 3 - Mô hình nuôi 3 giai đoạn trong nhà kính Farm anh Quân khu vực Cà Mau cập nhật 28/06/2021.Tôm nuôi giai đoạn 2 ao bạt theo quy trình Vinhthinh Biostadt, Farm anh Trung khu vực Bến Tre cập nhật ngày 25/06/2021.Tôm giai đoạn 2 chuyển ra ao đất bạt bờ nuôi giai đoạn 3, giống Vinhthinh Biostadt, Doc 43 ngày Farm chú Thi khu vực Bến Tre cập nhật ngày 23/06/2021.Mô hình Thành công với quy trình ương và nuôi 3 giai đoạn ao bạt trung gian của Vinhthinh Biostadt khu vực Bến Tre cập nhật 22/06/2021.Sang tôm qua ao bạt bờ nuôi giai đoạn 3, tôm giống Vinhthinh Biostadt, DOC 57 ngày Farm khu vực Bến Tre cập nhật ngày 21/06/2021.
Tôm sau ương, nuôi giai đoạn 2 ao bạt, giống Vinhthinh Biostadt DOC 30 ngày khu vực Cà Mau, cập nhật ngày 20/06/2021.Tôm ương vèo chuyển sang nuôi giai đoạn 2, giống Vinhthinh Biostadt, ao bạt DOC 30 ngày, Farm chú Ly khu vưc Cà Mau cập nhật ngày 17/06/2021.Tôm nuôi giai đoạn 3 , ao đất bạt bờ, giống Vinhthinh Biostadt DOC 88 ngày( 18 ngày ương), Farm anh Long Khu vực Ba Tri cập nhật ngày 15/06/2021.Tôm nuôi giai đoạn 2 chuyển sang nuôi giai đoạn 3, Giống Vinhthinh Biostadt, DOC 61 ngày ( 26 ngày ương), Farm khu vực Bến Tre cập nhật ngày 14/06/2021.Tôm ương giai đoạn 01 chuyển sang giai đoạn 02 ao bạt trung gian, giống Vinhthinh Biostadt, Farm khu vực Cà Mau cập nhật  ngày 13/06/2021.Tôm ương quy trình Vinhthinh Biostadt giai đoạn 01 chuyển sang giai đoạn 02 tỷ lệ sống 100% , Farm khu vực Trà Vinh cập nhật ngày 12/06/2021.Tôm ương giai đoạn 02 mô hình Vinhthinh Biostadt, DOC 40 ngày chuyển sang nuôi giai đoạn 03 Farm khu vực Bến Tre cập nhật ngày 07/06/2021
Sang tôm giai đoạn 02 qua ao bạt, nuôi giai đoạn 03 Farm  khu vực Bến Tre cập nhật ngày 07/06/2021.Farm chú Hai Thi tôm nuôi giai đoạn 03, quy trình Vinhthinh Biostadt, 53 ngày ( 20 ngày ương) giống VTBH khu vực Ba Tri Bến Tre cập nhật ngày 06/06/2021.
Tôm nuôi giai đoạn 03, DOC 90 (41 ngày ương) size 32con/kg thả giống VTBH Farm anh Minh khu vực Ba Tri Bến Tre cập nhật ngày 05/06/2021.Tôm nuôi sau ương quy trình Vinhthinh Biostadt , DOC 60 ngày, size 84 con/kg, Farm anh Thuận ở Vĩnh Châu cập nhật ngày 03/06/2021.Farm anh Dũng, Vĩnh Châu thu hoạch thành công với mô hình " Ương & Nuôi 03 Giai Đoạn Trên Ao Bạt 100%" cập nhật ngày 02/06/2021.

Tôm nuôi ương nuôi giai đoạn 3, ao bạt, DOC 88(ương 29 ngày), size 29 con/kg, thả giống VTBH Farm chú Ba Sơn khu vực Đầm Dơi - Cà Mau cập nhật ngày 01/06/2021.

 

Tôm ương vèo Vinhthinh Biostadt 3 giai đoạn, DOC 21, giống VTBH, giai đoạn 1 chuyển sang giai đoạn 2, ao bạt đáy Farm khu vực Bến Tre cập nhật ngày 30/05/2021.Mô hình Farm Khách hàng tại khu vưc Bạc Liêu, Thả ương quy trình Vinhthinh Biostadt, DOC 80 ngày (14 ngày ương) size 45con/kg cập nhật ngày 29/05/2021Tôm Ương vèo quy trình Vinhthinh Biostadt, Doc 27 ngày, Farm khách hàng khu vực Ba Tri Bến Tre cập nhật ngày 29/05/2021.Farm Anh Tâm ở Kiên Giang chuẩn bị bể ương 200m3, Thả ương quy trình Vinhthinh Biostadt, Giống VTBH cập nhật 27/05/2021Tôm Ương vèo Vinhthinh Biostadt - Sang ra ao nuôi thương phẩm Farm chú Hai Thi khu vực Ba Tri Bến Tre cập nhật ngày 26/05/2021.Farm Anh Thịnh Tiền Giang chuẩn bị thả giống và ương vèo theo quy trình Vinhthinh Biostadt cập nhật 25/05/2021.Mô hình chuyển giao ương vèo theo quy trình Vinhthinh Biostadt tại farm chú Ly Cà Mau cập nhật ngày 24/05/2021Sang tôm ương  giai đoạn 2 từ ao bạt trung gian sang ao nuôi giai đoạn 3 tại Ba Tri Bến Tre cập nhật ngày 24/05/2021.Tôm ương mô hình Vinhthinh Biostadt giống VTBH, DOC 54 ngày Fram anh Toàn Đầm Dơ câp nhật ngày 21/05./2021Tôm ương mô hình Vinhthinh Biostadt DOC 14 Farm chú Tồng Khu vực Bến Tre cập nhật ngày 21/05/2021.Mô hình ương của Farm anh Trung, Doc 23, Giông VTBH sang tôm khô, khu vực Ba Tri Bến Tre cập nhật ngày 18/05/2021.
Mô hình tôm  sau khi ương giai đoạn 3, Giống VTBH, DOC 70 Size 51 con, Farm anh Minh khu vực Ba Tri Bến Tre cập nhật ngày 16/05/2021.
Mô hình ương theo quy trình VinhThinh Biostadt, giai đoạn chuyển giao Farm chú 8 Lương Ba Tri - Bến Tre cập nhật ngày 16/05/2021Mô hình ương Tôm nuôi 3 giai đoạn, DOC 69, size 55 con, Farm anh Quân tại khu vực Cà Mau, cập nhật ngày 14/05/2021

Tôm Ương DOC 29, mô hình ương nuôi 3 giai đoạn chuyển giao Farm chú hai Thi khu vực Bến Tre cập nhật ngày 13/05/2021:

Mô hình tôm ương theo quy trình VinhThinh Biostadt, chuyển giao cho chú Út Thuấn ở Cà Mau cập nhật ngày 13/05/2021:


Tôm ương mô hình VinhThinh Biostadt , Farm anh Tứ khu vưc Sóc Trăng, cập nhật ngày 13/05./2021:
Tôm ương mô hình VinhThinh Biostadt, Doc 11 tại khu vực Hòa Đông cập nhật ngày 12/05/2021:


Tôm ương mô hình VinhThinh Biostadt, Farm anh Việt Tại Trần Đề - Sóc Trăng cập nhật ngày 11/05/2021:


Trở về
Thông tin khác

Sản phẩm tiêu biểu

Hỗ trợ trực tuyến

  • Trang Zalo Vinhthinh Biostadt Group Trang Zalo Vinhthinh Biostadt Group Vinhthinh Biostadt - 0912 889 542
  • Kỹ thuật và sản phẩm nuôi tôm - cá Vinhthinhbiostadt Kỹ thuật và sản phẩm nuôi tôm - cá Vinhthinhbiostadt Mrs Sinh - 0914 392 117
  • Kỹ thuật và sản phẩm ương vèo mật độ cao Raceway Kỹ thuật và sản phẩm ương vèo mật độ cao Raceway Mr Nguyên - 091 288 95 43
  • Giống tôm thẻ chân trắng Giống tôm thẻ chân trắng Ms Nương - 0912 082 117; Mr Tưởng 0911 465 117
  • Kỹ thuật và sản phẩm nông nghiệp Kỹ thuật và sản phẩm nông nghiệp Mr. Lân - 0913 896 117
  • Kỹ thuật và sản phẩm dành cho sản xuất giống Kỹ thuật và sản phẩm dành cho sản xuất giống Mr. Nghị - 083 944 3286
  • Kỹ thuật và sản phẩm nuôi tôm line Ecostar Kỹ thuật và sản phẩm nuôi tôm line Ecostar Mr Dương 0915. 505.117
  • Marketing và xét nghiệm Marketing và xét nghiệm Ms. Kiều 0914 764 117; Ms Thinh 0918 295 117
  • Kỹ thuật & sản phẩm nuôi tôm Công ty Bình Minh Kỹ thuật & sản phẩm nuôi tôm Công ty Bình Minh Toàn quốc: Mr Cảnh 0903.336.767
  • Kỹ thuật & sản phẩm nuôi tôm Công ty Tiên Phong Kỹ thuật & sản phẩm nuôi tôm Công ty Tiên Phong Mr. Lợi - 0944.549.119 - 0913.188.833

HOTLINE(028) 3754 2464/ 028 3754 2881

Các đối tác của chúng tôi