FacebookZaloLinkedinYoutube
FacebookZaloLinkedinYoutube
CHUỖI CUNG ỨNG VINHTHINH BIOSTADT HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGChế phẩm thảo dược tổng hợpENVOMIN - AQUAMIN - SUP PREMIX - ECO MINERALESOMAX - HOẠT CHẤT TINH DẦU KHÁNG SINH - GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT BỆNH GAN TỤY VÀ PHÂN TRẮNGRa mắt sản phẩm mới Yucca VTB ZUCCA - QUILA YUCCA - TF ZUCCA - ECO ZUCCAKhoáng tạt cao cấpWOKOZIM TỐI ƯU HÓA MỌI GIẢI PHÁPTHUỐC TRỪ SÂU SINH HỌCuongveoVinhthinhbiostadt20 nam Environ-ACGiống tôm thẻ chân trắng VTBHSản phẩm Nông NghiệpWokozim đã được sử dụng trên 40 loại cây trồng và hơn 20 quốc gia trên thế giớiLiên doanh giữa Vinhthinh & tập đoàn Biostadt -Ấn ĐộVinhthinh BiostadtVTBH 3
Trang chủ Trang chủTin tứcMÔ HÌNH ƯƠNG VÈO MẬT ĐỘ CAO VÀ NUÔI 03 GIAI ĐOẠNClip Mô hình ương vèo mật độ cao và nuôi tôm 3 giai đoạn Vinhthinh Biostadt tại các tỉnh đến ngày 20/03/2023

Clip Mô hình ương vèo mật độ cao và nuôi tôm 3 giai đoạn Vinhthinh Biostadt tại các tỉnh đến ngày 20/03/2023

 

Tôm nuôi DOC 97, Farm khách hàng tại Bến Tre, mô hình ương và nuôi theo quy trình Vinhthinh Biostadt cập nhật 20/03/2021Tôm Vinhthinh Biostadt nuôi 121 ngày, size 24 con/kg, nuôi theo quy trình 03 giai đoạn Vinhthinh Biostadt tại Cà Mau cập nhật ngày 13/02/2021Tôm nuôi giai đoạn 03, DOC 62, tôm nuôi theo quy trình Vinhthinh Biostadt, tại Bến Tre cập nhật 10/02/2023Tôm nuôi giai đoạn 03, DOC 89, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 09/02/2023Sang tôm qua ao bạt nuôi giai đoạn 03, DOC 55, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 08/02/2023Tôm nuôi giai đoạn 03, DOC 90, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật 07/02/2023Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 69, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật 29/12/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 55, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 28/12/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 34, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật tại 24/11/2022
Chúc mừng khách hàng tại Cà Mau nuôi và thu hoạch thành công với tôm giống Vinhthinh Biostadt  cập nhật 05/11/2022Sang tôm, DOC 26, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương 03 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 04/11/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 32, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật 03/11/2022Thu hoạch tôm nuôi 03 giai đoạn, tôm giống Vinhthinh Biostadt, DOC 96, size 36 con/kg, tại Bến Tre cập nhật 01/11/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 21, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Ba Tri - Bến Tre cập nhật 12/09/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 58, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 07/09/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 16, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Bến Tre  cập nhật 06/09/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 30, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật 05/09/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 14, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật ngày 31/08/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 53, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Bến Tre 29/08/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 66, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Sóc Trăng 23/08/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 46, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre 22/08/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 18, sang ra ao bạt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bạc Liêu cập nhật 18/08/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 66, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Kiên Giang cập nhật 17/08/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 51, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật 15/08/2022Sang Tôm nuôi giai đoạn 2, ao đất bạt bờ, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 12/08/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 73, size 40 con/kg tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật 11/08/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 26, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật 10/08/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 47, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật 09/08/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 69 tôm giống Vinhthinh Biostadt mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật 03/08/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 57 tôm giống Vinhthinh Biostadt mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật 02/08/2022Sang tôm giai đoạn 2, DOC 35, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 28/07/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 34, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật 27/07/2022
Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 65, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật 21/07/2022Khách hàng nuôi và thu hoạch thành công với tôm giống Vinhthinh Biostadt, nuôi 88 ngày về size 34 con/kg mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Trà Vinh cập nhật 20/07/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 78, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Trà Vinh cập nhật 19/07/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 22, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Trà Vinh cập nhật 14/07/20222Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 99, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Trà Vinh cập nhật 11/07/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, sang ra ao bạt, DOC 18, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 08/07/2022


Tôm sang ra ao bạt, nuôi giai đoạn 2 DOC 24, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trắng cập nhật 07/07/2022
Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 62, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật 06/07/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 12, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre 05/07/2022
Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 13, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Trà Vinh 04/07/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 10, tôm giống Vinhthinh Biostadt mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Trà Vinh cập nhật ngày 01/07/2022Thu hoạch tôm nuôi 88 ngày về size 44 con/kg tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Ba Tri - Bến Tre cập 30/06/2022Thu hoạch thành công Tôm nuôi 92 ngày về size 34 con/kg tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 28/06/2022.Tôm nuôi giai đoạn đoạn 3, DOC 53, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng tại Sóc Trăng cập nhật 27/06/2022Tôm sang qua nuôi giai đoạn 2, DOC 22, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 24/06/2022Thu hoạch tôm nuôi 84 ngày, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre đạt lợi nhuận cao câp nhật 23/06/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 88, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 22/06/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 31, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật 20/06/2022Thu hoạch thành công vói tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 17/06/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 84, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật ngày 16/06/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 40, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật 14/06/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 48, tôm giống Vinhthinh Biostadt, sang ra ao đất bạt bờ, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 13/06/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 14, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Cà Mau, cập nhật ngày 09/06/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 65, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn Tại Bến Tre cập nhật ngày 08/06/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 10, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật ngày 07/06/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 40, tôm giống Vinhthinh Biostadt , Sang ra ao đất bạt bờ, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật ngày 06/06/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 67, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật ngày 03/06/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 66, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Ba Tri - Bến Tre cập nhật ngày 02/06/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 68, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Thạnh Phú -  Bến Tre cập nhật ngày 01/06/2022Tôm ương giai đoạn 1, DOC 18, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 30/05/2022Tôm ương giai đoạn 1, DOC 15, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 27/05/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 60, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật 26/05/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 63, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật 25/05/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 58, tôm giống Vinhthinh Biostadt mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật 24/05/2022Tôm ương giai đoạn 1, DOC 12, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 23/05/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 90, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật 20/05/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 55, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật 18/05/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 51, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật 17/05/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 50, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật ngày 16/05/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 35, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật ngày 12/05/2022Thu hoạch tôm nuôi 108 ngày về size 29 con/kg tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình nuôi 3 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật ngày 11/05/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 28, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật ngày 10/05/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 38, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Trà Vinh cập nhật ngày 09/05/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 30, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật ngày 06/05/2022Khách hàng nuôi và thu hoạch thành công với tôm giống Vinhthinh Biostadt, nuôi 93 ngày về size 38,5 con/kg lợi nhuận cao tại Trà Vinh cập nhật ngày 05/05/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 40, tôm giống Vinhthinh Biostadt, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Thạnh Phú - Bến Tre cập nhật ngày 04/05/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 32, tôm giống Vinhthinh Biostadt mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật ngày 28/04/2022Thu hoạch tôm nuôi 90 ngày về size 40 con/kg, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật 27/04/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 30, sang ra ao đất, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 26/04/2022
Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 33, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật ngày 25/04/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 85, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tai Sóc Trăng cập nhật ngày 22/04/2022Tôm giai đoạn 1, DOC 20, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật ngày 21/04/2022
Tôm nuôi giai đoanh 1, DOC 23, sang ra ao đất bạt bờ, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Trà Vinh cập nhật 20/04/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 28, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật ngày 19/04/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 24, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Tiền Giang cập nhật 15/04/2022Tôm ương giai đoạn 1, DOC 18, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật ngày 14/04/2022Khách hàng thu hoạch thành công tôm nuôi 91 ngày về size 38 con/kg tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn Tại Cà Mau cập nhật ngày 13/04/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 40, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật ngày 12/04/2022Sang tôm qua giai đoạn 2 ao bạt trung gian, DOC 22, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật ngày 07/04/2022Tôm giai đoạn 2, DOC 43, tôm giống Vinhthinh Biostadt, sang ra ao đất nuôi giai đoạn 3, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật  06/04/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 71, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật 05/04/2022

Từ khóa: f
Trở về
Thông tin khác

Sản phẩm tiêu biểu

Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline Vinhthinh Biostadt - Thủy Sản Hotline Vinhthinh Biostadt - Thủy Sản Zalo - ĐT: 0912 889 542
  • Hotline Vinhthinh Biostadt- Nông Nghiệp Hotline Vinhthinh Biostadt- Nông Nghiệp Zalo - ĐT: 0915446744

HOTLINE028 3754 2881

Các đối tác của chúng tôi